Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zmenu a doplnenie štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru
Číslo materiálu: UV-24251/2016
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK – 2401/2016-110/8294
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny návrh
Rokovanie: 17/2016, 17.08.2016, 42. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 332/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)