Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov
Číslo materiálu: UV-22460/2016
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 09755/2016/D520-SRR/39526-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Prizvaný/í: Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu
Róbert Puci, poslanec Národnej rady SR
Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja
Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Marek Čižmár, primátor mesta Trebišov
Rastislav Petrovič, prednosta Okresného úradu Trebišov
Beáta Tóthová, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, Arcibiskupstvo Košice
Vladyka Milan Chautur, gréckokatolícky apoštolský eparcha
Marta Vozáriková, primátorka mesta Čierna nad Tisou
Jozef Ciberej, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Trebišov
Mária Maciková, zástupkyňa združenia Tokajská vínna cesta
Ján Hornyák, MAS Malý Kamenec
Karol Pataky, primátor mesta Kráľovský Chlmec
Ladislav Jurčák, starosta obce Biel
Helena Zuskáčová, starostka obce Hraň
Rudolf Balog, starosta obce Hrčeľ
Martin Vincej, starosta obce Kuzmice
Helena Borčíková, starostka obce Kysta
Michal Dolák, starosta obce Malé Ozorovce
Ágnes Máté, starostka obce Malý Kamenec
Zoltán Pál, starosta obce Veľký Horeš
Vlastimil Kiral-Varga, starosta obce Vojčice
Jozefína Uhaľová, starostka obce Zemplínska Teplica
Dušan Kalan, obec Veľaty
Slavomír Partila, riaditeľ Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta
Miroslav Tóth, riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Trebišov
Milan Leškanič, riaditeľ Spojenej školy Sečovce
Ivan Beňo, riaditeľ Strednej odbornej školy Kráľovský Chlmec
Štefan Dubík, riaditeľ Strednej odbornej školy Pribeník
Terézia Konevičová, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove
Júlia Kapcalová, konateľka spoločnosti BAKER OVENS s. r. o.
Mário Freissl, konateľ spoločnosti Schur-Flexibles Moneta s. r. o.
Milan Korytko, štatutárny orgán NALIM s. r. o.
Jozef Vdovjak, Tokajské pivnice OZ
Alexander Kendy, konateľ spoločnosti ILKE Bioplynová stanica, s. r. o.
Jozef Mahut, konateľ spoločnosti EUROCOMMERCE SK s. r. o.
Róbert Gazdag, samostatne hospodáriaci roľník, Malý Horeš
Dušan Koško, konateľ spoločnosti AGRO-DA-BA s. r. o.
Dionýz Kovács, konateľ spoločnosti A. O. D. Trade s. r. o.
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rokovanie: 20/2016, 24.08.2016, 1. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 357/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)