Materiál programu rokovania

Názov: Program predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
Číslo materiálu: UV-21538/2016
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 441.593/2016-EUPO2
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 74/2016
Rokovanie: 15/2016, 30.06.2016, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 267/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)