Materiál programu rokovania

Názov: Správa o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike na roky 2013 - 2015
Číslo materiálu: UV-20685/2016
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK - 2314/2016-110/7519
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 16 z 9. januára 2013
Rokovanie: 15/2016, 30.06.2016, f. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)