Materiál programu rokovania

Názov: Ročná správa o pokroku pri dosahovaní národných cieľov energetickej efektívnosti za rok 2015 - návrh
Číslo materiálu: UV-19540/2016
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 23197/2016-1000-34593
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 11/2016, 08.06.2016, g. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)