Materiál programu rokovania

Názov: Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2015
Číslo materiálu: UV-19220/2016
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 600.458/2016-ORPO
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: uznesenie vlády SR č. 332 z 2. apríla 2002
Rokovanie: 11/2016, 08.06.2016, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 212/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)