Materiál programu rokovania

Názov: Návrh programu pracovnej dovolenky pre účastníkov z Japonska na území Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-17707/2016
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/002618
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Vlastná iniciatíva
Rokovanie: 8/2016, 18.05.2016, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 186/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)