Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Čadca, Trebišov a Poprad
Číslo materiálu: UV-16762/2016
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/002524
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 7/2016, 11.05.2016, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 177/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)