Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Číslo materiálu: UV-11436/2007
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK- 6/2007-10/20
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2007
Rokovanie: 53/2007, 08.08.2007, 18. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 666/2007

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)