Materiál programu rokovania

Názov: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016
Číslo materiálu: UV-16251/2016
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/012496/2016-26
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2016
Rokovanie: 5/2016, 29.04.2016, 17. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 161/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)