Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-13385/2016
Rezort: MPaRV SR
Rezortné číslo: 183/2016-100
Predkladateľ: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 1/2016, 30.03.2016, 13. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 129/2016
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)