Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci mestu Martin na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta
Číslo materiálu: UV-13356/2016
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/012065/2016 - 44
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 1/2016, 30.03.2016, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 118/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)