Materiál programu rokovania

Názov: Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na apríl 2016
Číslo materiálu: UV-13222/2016
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 240.006/2016-LEGO/11
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: uznesenie vlády SR č.98/1995
Rokovanie: 1/2016, 30.03.2016, 3. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 119/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)