Materiál programu rokovania

Názov: Tretia správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-10243/2016
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1253/2016-110/2744
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: § 10 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 200/2016, 02.03.2016, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 86/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)