Materiál programu rokovania

Názov: Východiská programu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie - nové znenie
Číslo materiálu: UV-9777/2016
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 440.192/2016-EUPO2
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: na základe Plánu práce vlády SR na rok 2015 uznesenie vlády SR č. 7 zo 7. januára 2015
Rokovanie: 199/2016, 24.02.2016, 13. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 74/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)