Materiál programu rokovania

Názov: Značka Slovensko: jednotná vizuálna identita štátnej správy, koherencia vládnych politík a potreba systémového riešenia jednotnej prezentácie SR v budúcnosti
Číslo materiálu: UV-7013/2016
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 130.421/2015-OVDI
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 198/2016, 17.02.2016, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 52/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)