Materiál programu rokovania

Názov: Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v roku 2016
Číslo materiálu: UV-5506/2016
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 601.364/2015-ORPO
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 196/2016, 03.02.2016, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 37/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)