Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vyslaní policajtov na výkon hliadkovej činnosti na územie Macedónskej republiky
Číslo materiálu: UV-912/2016
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/000755
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 193/2016, 13.01.2016, 21. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)