Materiál programu rokovania

Názov: Hodnotiaca správa o stave implementácie úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry za obdobie 2010 - 2015
Číslo materiálu: UV-43345/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1421/2015-310/19359
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Informatívny materiál, uznesenie vlády SR č. 67/2010, bod B.2
Rokovanie: 193/2016, 13.01.2016, c. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)