Materiál programu rokovania

Názov: Návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2018
Číslo materiálu: UV-43524/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1421/2015-310/19559
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 193/2016, 13.01.2016, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 15/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)