Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na schválenie obstarávacej ceny verejnej práce – Investičnej akcie – „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave“ a predĺženie obdobia jej realizácie
Číslo materiálu: UV-42685/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-3369/2015-110/19353
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 191/2015, 16.12.2015, 26. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 710/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)