Materiál programu rokovania

Názov: Návrh personálnych a technických opatrení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v oblasti boja proti terorizmu
Číslo materiálu: UV-42686/2015
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2015/005583
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 640 z 25. novembra 2015
Rokovanie: 191/2015, 16.12.2015, 23. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 707/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)