Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-42418/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1421/2015-310/18896
Predkladateľ: minister kultúry, minister hospodárstva
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č. 32 z 21. januára 2015
Rokovanie: 191/2015, 16.12.2015, 27. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 711/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)