Materiál programu rokovania

Názov: Národný program rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na obdobie rokov 2016 – 2020 - návrh
Číslo materiálu: UV-40897/2015
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: S07612-OZS-2015
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Podnet: materiál predkladaný v zmysle úlohy č. C.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 578 z 24. októbra 2012
Rokovanie: 190/2015, 09.12.2015, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 671/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)