Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zrušenie úlohy č. 8 v mesiaci december z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2015
Číslo materiálu: UV-40789/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1421/2015-310/17967
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 190/2015, 09.12.2015, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 679/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)