Materiál programu rokovania

Názov: Návrh organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016
Číslo materiálu: UV-40187/2015
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2015/005294
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Rokovanie: 189/2015, 02.12.2015, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 649/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)