Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vyslaní príslušníkov Policajného zboru na výkon hliadkovej činnosti na územie Slovinskej republiky
Číslo materiálu: UV-37169/2015
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2015/004764
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 183/2015, 03.11.2015, 2. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)