Materiál programu rokovania

Názov: Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020 – nové znenie
Číslo materiálu: UV-34604/2015
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: Plán hlavných úloh
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: 7035/2015–min.
Rokovanie: 180/2015, 14.10.2015, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 562/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)