Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu
Číslo materiálu: UV-24915/2015
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: predseda vlády
Rokovanie: 170/2015, 08.07.2015, 43. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 403/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)