Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o rozšírení špecifikácie činností podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre rok 2015
Číslo materiálu: UV-24754/2015
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 5853/2015-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 170/2015, 08.07.2015, v. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)