Materiál programu rokovania

Názov: Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia
Číslo materiálu: UV-23777/2015
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2015-10412/18119:1-15A0
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 170/2015, 08.07.2015, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 368/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)