Materiál programu rokovania

Názov: Koncepcia pre podporu startupov a rozvoj startupového ekosystému v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-18427/2015
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/009860/2015-296
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií a dočasne spravujúci veci ministra hospodárstva, minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 166/2015, 10.06.2015, 2. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 307/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)