Materiál programu rokovania

Názov: Správa o oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky za rok 2014
Číslo materiálu: UV-16739/2015
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 600.425/2015 - ORPO
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: uznesenie vlády SR č. 332 z 2. apríla 2002
Rokovanie: 160/2015, 06.05.2015, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)