Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Autorského zákona
Číslo materiálu: UV-14939/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1421/2015-310/5581
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky 484/2014 z 24.9.2014. Uznesenie vlády Slovenskej republiky 696/2013 z 4.12.2013. Uznesenie vlády Slovenskej republiky 620/2013 z 23.10.2013. Uznesenie vlády Slovenskej republiky 629/2014 z 10.12.2014
Rokovanie: 156/2015, 15.04.2015, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 184/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)