Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-14935/2015
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 21338/2014-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 156/2015, 15.04.2015, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 186/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)