Materiál programu rokovania

Názov: Koncepcia ochrany pamiatkového fondu - aktualizácia prílohovej časti k 31.12.2014
Číslo materiálu: UV-14774/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1421/2015-310/4729
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: úloha B.2 uznesenia vlády SR č. 411 zo 14. augusta 2013
Rokovanie: 156/2015, 15.04.2015, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 189/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)