Materiál programu rokovania

Názov: Správa o plnení úloh z Koncepcie ochrany pamiatkového fondu za roky 2012-2014
Číslo materiálu: UV-14775/2015
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1421/2015-310/4727
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: úloha B.1 uznesenia vlády SR č. 411 zo 14. augusta 2013
Rokovanie: 156/2015, 15.04.2015, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 190/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)