Materiál programu rokovania

Názov: Návrh programu spolupráce INTERACT III 2014 - 2020
Číslo materiálu: UV-9060/2015
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 11277/2015-1000-3412
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: úloha B.1. uznesenia vlády SR č. 722 z 18. decembra 2013 k Plánu práce vlády SR na rok 2014
Rokovanie: 149/2015, 04.03.2015, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 100/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)