Materiál programu rokovania

Názov: Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015
Číslo materiálu: UV-7134/2015
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2015/000025
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2012, bod C.22.
Rokovanie: 146/2015, 11.02.2015, 2. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 59/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)