Materiál programu rokovania

Názov: Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018 - návrh
Číslo materiálu: UV-5815/2015
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2015/000440
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Bod B.5. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 96 zo 16. februára 2011
Rokovanie: 145/2015, 04.02.2015, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 52/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)