Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-45244/2014
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 631.765/2014-OLPR
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 717/2011 v znení uznesenia vlády SR č. 479/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)