Materiál programu rokovania

Názov: Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020
Číslo materiálu: UV-45282/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/21699
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 140/2015, 07.01.2015, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 12/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)