Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-44711/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/21047
Predkladateľ: minister kultúry, minister hospodárstva
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 223 zo 14. mája 2014
Rokovanie: 143/2015, 21.01.2015, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 32/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)