Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-44452/2014
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 7096/2014-min
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2014
Rokovanie: 139/2014, 17.12.2014, 10. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 653/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)