Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020
Číslo materiálu: UV-44271/2014
Rezort: MPSVR SR
Rezortné číslo: 20451/2014-M_OPVA
Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014
Rokovanie: 139/2014, 17.12.2014, 22. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 665/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)