Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzatvorenie Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou
Číslo materiálu: UV-44231/2014
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2014-4865/13504:1-25AA
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: iniciatívny
Rokovanie: 139/2014, 17.12.2014, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 654/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)