Materiál programu rokovania

Názov: Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík
Číslo materiálu: UV-43419/2014
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2014/002725
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2012, bod C.17.
Rokovanie: 139/2014, 17.12.2014, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 645/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)