Materiál programu rokovania

Názov: Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020
Číslo materiálu: UV-40114/2014
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 32916-1192/2014/OM
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Bod B.1. uznesenia vlády SR č. 722/2013
Rokovanie: 131/2014, 05.11.2014, 23. bod programu
Materál: Rokovanie prerušené

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)