Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 580/2013,prijatého na výjazdovom rokovaní vlády dňa 2.10.2013 o stave projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice, história, súčasný stav a perspektívy rozvoja
Číslo materiálu: UV-39839/2014
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-921/2014-310/18291
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: uznesenie vlády SR č.580/2013
Rokovanie: 131/2014, 05.11.2014, c. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)