Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky - nové znenie
Číslo materiálu: UV-39802/2014
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 16353/2014-1000-48233
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 - 2016. Zákon 251/2012 Z. z. o energetike. Uznesenie vlády SR č. 2010/892/B/1/12 - 4
Rokovanie: 131/2014, 05.11.2014, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 548/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)